پلنت آب شیرین کن شرکت ال جی کم

پلنت آب شیرین کن شرکت ال جی کم

معرفی برند ال جی کم
برند LG Chem در سال 1947 در زمینه صنایع شیمیایی در کره تاسیس شد. پس از ۷ دهه در حال حاضر این برند به معنای واقعی کلمه برندی است که صنایع شیمیایی در کره را رهبری می‌کند و شبکه جهانی تولید، فروش، تحقیق و توسعه خود را نه تنها در کره بلکه در سراسر دنیا به صورت پایگاه ایجاد کرده است.

ممبران های صنعتی آب دریا - SeaWater RO Membrane

پلنت آب شیرین کن El Galala در مصر با ظرفیت تصفیه 300,000 متر مکعب در روز
این پروژه توسط شرکت Metito در حال انجام می باشد که پس از انجام بررسیهای فنی و کیفی، مقرر گردیده است تا در این پروژه از ممبرانهای دریایی شرکت LG Chem استفاده گردد.

پلنت آب شیرین کن
مرداد ۹۶

پلنت آب شیرین کن Sohar در عمان با ظرفیت تصفیه 250,000 متر مکعب در روز
این پروژه توسط شرکت Valoriza Agua در حال انجام می باشد که پس از انجام بررسیهای فنی و کیفی، مقرر گردید تا در این پروژه از ممبرانهای دریایی شرکت LG Chem استفاده گردد.

آب شیرین کن
مرداد ۹۵

پلنت آب شیرین کن  Al-Sokhnaدر عمان با ظرفیت تصفیه 164,000 متر مکعب در روز
فاز اول این پروژه با ظرفیت 32,000 مترمکعب در روز توسط شرکت Tam Environmental و Desalia در حال انجام می باشد که پس از انجام بررسیهای فنی و کیفی، مقرر گردید تا در این پروژه از ممبرانهای دریایی شرکت LG Chem استفاده گردد.

پلنت آب شیرین کن
خرداد ۹۵

ممبران های صنعتی آب لب شور - BrakishWater RO Membrane

پلنت تصفیه فاضلاب کارخانه Panasonic در مالزی
استفاده از ممبرانهای مقاوم در برابر رسوب مدل BW 400 AFR در پروژه تصفیه فاضلاب کارخانه و بازگردانی آب به چرخه تولید.

آب شیرین کن
مرداد ۹۶

پلنتهای تصفیه فاضلاب پالایشگاه های Panipat و Haldia توسط شرکت نفت هندوستان
استفاده از ممبرانهای مقاوم در برابر رسوب مدل BW 400 AFR در پروژه تصفیه فاضلاب پالایشگاه و بازگردانی آب به چرخه تولید.

آب شیرین کن
خرداد ۹۶

پلنت تصفیه فاضلاب City of Scottsdale Water Campus واقع در آمریکا
استفاده از ممبرانهای با فناوری نانو BWRO در پروژه تصفیه فاضلاب شهری و تاثیر آن در کاهش TOC و استفاده مجدد بعنوان آب قابل شرب.

آب شیرین کن

فروردین ۹۶

 

ارسال نظر
نام و نام خانوادگی
0 دیدگاه
مرتب شده بر اساس آخرین دیدگاه ها