۰۹۱۲۹۲۱۲۱۱۷ پنجشنبه - 23-آبان

رزومه ال جی کم

ال جی کم
معرفی برند ال جی کم
برند LG Chem در سال 1947 در زمینه صنایع شیمیایی در کره تاسیس شد. پس از ۷ دهه در حال حاضر این برند به معنای واقعی کلمه برندی است که صنایع شیمیایی در کره را رهبری می‌کند و شبکه جهانی تولید، فروش، تحقیق و توسعه خود را نه تنها در کره بلکه در سراسر دنیا به صورت پایگاه ایجاد کرده است.

ممبران های صنعتی آب دریا

ممبران صنعتی

SeaWater RO Membrane

ممبران صنعتی

پلنت آب شیرین کن El Galala در مصر با ظرفیت تصفیه 300,000 متر مکعب در روز

این پروژه توسط شرکت Metito در حال انجام می باشد که پس از انجام بررسیهای فنی و کیفی، مقرر گردیده است تا در این پروژه از ممبرانهای دریایی شرکت LG Chem استفاده گردد.

مرداد ۹۶

ممبران صنعتی

پلنت آب شیرین کن Sohar در عمان با ظرفیت تصفیه 250,000 متر مکعب در روز

این پروژه توسط شرکت Valoriza Agua در حال انجام می باشد که پس از انجام بررسیهای فنی و کیفی، مقرر گردید تا در این پروژه از ممبرانهای دریایی شرکت LG Chem استفاده گردد.

مرداد ۹۵

ممبران های صنعتی

پلنت آب شیرین کن Al-Sokhnaدر عمان با ظرفیت تصفیه 164,000 متر مکعب در روز

فاز اول این پروژه با ظرفیت 32,000 مترمکعب در روز توسط شرکت Tam Environmental و Desalia در حال انجام می باشد که پس از انجام بررسیهای فنی و کیفی، مقرر گردید تا در این پروژه از ممبرانهای دریایی شرکت LG Chem استفاده گردد.

خرداد ۹۵

ممبران های صنعتی آب لب شور

ممبران های آب لب شور

BrakishWater RO Membrane

ممبرین صنعتی

پلنت تصفیه فاضلاب کارخانه Panasonic در مالزی

استفاده از ممبرانهای مقاوم در برابر رسوب مدل BW 400 AFR در پروژه تصفیه فاضلاب کارخانه و بازگردانی آب به چرخه تولید.

مرداد ۹۶

ممبران های صنعتی

پلنتهای تصفیه فاضلاب پالایشگاه های Panipat و Haldia توسط شرکت نفت هندوستان

استفاده از ممبرانهای مقاوم در برابر رسوب مدل BW 400 AFR در پروژه تصفیه فاضلاب پالایشگاه و بازگردانی آب به چرخه تولید.

خرداد ۹۶

ممبران صنعتی

پلنت تصفیه فاضلاب City of Scottsdale Water Campus واقع در آمریکا

استفاده از ممبرانهای با فناوری نانو BWRO در پروژه تصفیه فاضلاب شهری و تاثیر آن در کاهش TOC و استفاده مجدد بعنوان آب قابل شرب.

فروردین ۹۶