۰۹۱۲۹۲۱۲۱۱۷ پنجشنبه - 23-آبان

فرم ثبت درخواست

* لطفا اطلاعات در خواستی مندرج در فرم ذیل را به دقت وارد نمایید.

* کارشناسان این مجموعه 24 ساعت بعد از دریافت مشخصات محل در حال تخریب، نسبت به اعزام خودرو به محل اقدام می نمایند.

* جهت برقراری ارتباط و پیگیری میتوانید با شماره 56909023-021 تماس حاصل فرمایید.

* نام و نام خانوادگی :
* شهرداری منطقه :
* ناحیه :
* شماره تلفن ثابت :
* شماره تلفن همراه :
* شماره پلاک ثبتی :
* آدرس :