۰۹۱۲۹۲۱۲۱۱۷ جمعه - 22-آذر

ممبران صنعتی | ممبران دریایی

ممبران صنعتی | ممبران دریایی

Seawater Reverse Osmosis (SWRO) Membranes

ممبران دریایی

بازگشت مشتریها بواسطه کیفیت بالا

ممبران صنعتی LG Chem’s NanoH2O TM با بهره گیری از تکنولوژی ابتکاری فیلم نازک نانوکامپوزیت (TFN) باعث کاهش هزینه های عملیات نمک زدایی، همزمان با کیفیت بالای آب خروجی می شود. ممبران صنعتی آب دریا پیشتاز در میزان حذف نمک به میزان ۹۹.۸۵٪ می باشند و تا میزان ۲۰ درصد آب بیشتری نسبت به تکنولوژی متداول تولید میکنند. صلاحیت ممبران های دریایی ما با برنده شدن در پروژه های جهانی بزرگ تصدیق شده است.


ممبران های صنعتی آب دریا SW

نام محصول Stabilized
Boron Rejection
Stabilized
Salt Rejection
Permeate Flow Rate Active Membrane Area Size (Diameter) دانلود دیتا شیت
% % m3/d gpd m2 ft2 inch mm
LG SW 400 SR 93 99.85 22.7 6,000 37 400 7.9 200
LG SW 440 SR 93 99.85 25.0 6,000 41 440 7.9 200
LG SW 400 GR 93 99.85 28.4 7,500 37 400 7.9 200
LG SW 440 GR 93 99.85 31.2 8,250 41 440 7.9 200
LG SW 400 R 93 99.85 34.1 9,000 37 400 7.9 200
LG SW 440 R 93 99.85 37.5 9,900 41 440 7.9 200
LG SW 400 ES 89 99.80 51.9 13,700 37 400 7.9 200
LG SW 440 ES 89 99.80 57.0 15,070 41 440 7.9 200

Brackish Water Reverse Osmosis (BWRO) Membranes

ممبران صنعتی

برنده پروژه های جهانی براساس عملکرد LG Chem’s NanoH2O™

ممبران صنعتی LG Chem’s NanoH2O TM در کاربردهای مختلف صنعتی و شهری به خدمت گرفته می شوند. ممبران های صنعتی آب لب شور LG با بهره گیری از تکنولوژی ابتکاری فیلم نازک نانوکامپوزیت (TFN) در شرایط استاندارد صنعتی ارائه شده و به راحتی در دستگاه های جدید و قدیم قابل تجهیز کردن می باشند. هم اکنون مشتریهای جهانی در بیش از ۵۰ کشور، ممبران های LG BWRO و کیفیت پیشتاز آن را تجربه کرده اند که منجر به بازگشت مجدد آنها گردیده است.


ممبران های صنعتی آب لب شور BW

نام محصول Stabilized
Salt Rejection
Permeate Flow Rate Active Membrane Area Size (Diameter) دانلود دیتا شیت
% m3/d gpd m2 ft2 inch mm
LG BW 400 AFR 99.6 39.7 10,500 37 400 7.9 200
LG BW 400 R 99.6 39.7 10,500 37 400 7.9 200
LG BW 440 R 99.6 43.7 11,550 41 440 7.9 200
LG BW 400 ES 99.6 39.7 10,500 37 400 7.9 200
LG BW 440 ES 99.6 43.7 11,550 41 440 7.9 200
LG BW 4040 AFR 99.6 8.7 2,300 7.4 80 3.9 100
LG BW 4040 R 99.6 9.5 2,500 7.9 85 3.9 100
LG BW 4040 ES 99.5 9.5 2,500 7.9 85 3.9 100
LG BW 4040 UES 99.0 10.2 2,700 7.9 85 3.9 100

Residential Reverse Osmosis (TWRO) Membranes

ممبران های خانگی

کسب و کار خود را با محصولات LG Chem ترقی دهید

ممبران خانگی LG Chem’s NanoH2O TM برای بهبود آب در مصارف خانگی دارای حق ثبت انحصاری آمریکا و گواهینامه NSF‌مبنی بر سلامت و پاکیزگی آب تولیدی می باشد. LG‌ بعنوان یک برند کیفی جهانی شناخته شده است و ممبران های خانگی ما کیفیت و قابلیت اعتماد را به مشتریها در سرتاسر دنیا ارائه می دهد.

مشخصه های ممبران خانگی

بررسی اصالت کالا

ممبران خانگی


ممبران خانگی

نام محصول Stabilized Salt Rejection Minimum Salt Rejection Permeate Flow Rate دانلود دیتا شیت
% % gpd FA/فارسی EN/انگلیسی
LG TWRO-1812-50 98 97 65
LG TWRO-1812-80 98 97 100
LG TWRO-1812-100 98 97 120
LG TWRO-2012-150 98 97 160
LG TWRO-3012-500 97 96 500